Picture Set of the superb transport job

Picture Set of the superb transport job ( the long Boom and huge Counterweight of this 1000 Series, Model 6382 E-Crane™ ) by transport company Adriaensen, Arendonk, Belgium.
Foto Serie van het buitengewoon uitgezonderd transport (van de zeer lange hoofdarm en groot tegengewicht (Ballast) van deze Serie 1000, Model 6382 E-Crane™) door transporteur Adriaensen, Arendonk, Belgie.

ms2

 ms3
 ms4  ms1

Be social and share