Nieuwe kraan vervangt graanzuiger bij Cargill

Nieuwe kraan vervangt graanzuiger bij Cargill

Bij Cargill in de Antwerpse haven werd onlangs een zogenaamde evenwichtsgrijperkraan of E-Crane® in gebruik genomen. Deze kraan vervangt de oude graanzuigers. De keuze voor dit type kraan werd onder meer bepaald door de besparing die ze oplevert op het vlak van energie en onderhoud en omwille van het lage geluidsniveau.

De behandeling van granen en zaden voor Cargill aan kaai 506 in de Antwerpse haven is reeds 30 jaar in handen van Schelde-Natie, een onderdeel van de Nederlandse Schutter-groep, dat gespecialiseerd is in behandeling en controle van granen, derivaten en plantaardige olien.
In samenwerking met Cargill zette het een nieuw project op voor het lossen van 575.000 ton koolzaad per jaar. In dat kader werden de voorbije zomer de oude graanzuigers vervangen door een nieuwe E-Crane® grijperkraan met losbunker voor het lossen van schepen. Voor het lossen van treinen werd gekozen voor een “bulkflow”, een soort megatrechter.

De E-Crane® is geen onbekende voor Cargill, aangezien dit type reeds langer gebruikt wordt door vestigingen van de groep in de VS.
Het evenwichtskraanontwerp is gebaseerd op een kraanarm in de vorm van een parallellogram, die zorgt voor een mechanische verbinding tussen het tegengewicht en de lading.

Dit systeem zorgt voor een bijna perfecte balans gedurende alle mogelijke handelingen.
In vergelijking met conventionele kranen, die bijna 80% van hun beschikbare energie nodig hebben voor het bewegen van de kraanarm en het grijpen, resulteert het E-Crane® principe in minder onderhoud en lagere bedrijfskosten, aldus de fabrikant.
De kraan loopt op een spoor van 200 m en heeft een reikwijdte van 31,7 m. De grijper heeft een capaciteit van 7 metrieke ton. Een bijkomende troef van de nieuwe kraan voor Schelde-Natie is het feit dat ze veel minder lawaai produceert dan de graanzuigers.
Begin deze maand werd met de nieuwe kraan een eerste panamax schip gelost. Daarbij werd aan de hand van 3D-simulaties de beste ligging van het schip bepaald.

Source: De Lloyd, vrijdag 27 oktober 2006
Koen Heinen

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Newsletter signup

Follow us

E‑Crane Worldwide

Koekoeklaan 53
9991 Adegem
Belgium

Contact us

T +32 9 378 04 44

info@e-crane.com

Bureau of International Recycling
The Institute of Scrap Recycling Industries, Inc. (ISRI)