Gevonden in het magazine RMB: “E-Crane voorziet groei voor balanskraan”

Kenmerk balanskraan: lage operationele kosten

Voor overslag van bulkgoederen, voornamelijk in havens, worden hoofdzakelijk overslagkranen toegepast. Op plaatsen waar veel schroot wordt overgeslagen verschijnen ze ook steeds vaker. Voorbeelden zijn staalfabrieken waar smeltkroezen moeten worden gevuld of grote schrootwerven, bijvoorbeeld voor het laden en lossen van zee- en binnenvaartschepen. E-Crane, producent van balanskranen, ziet de markt voor haar kranen nog steeds toenemen ondanks de magere economische groei. Een gevolg van het principe dat zorgt voor lage operationele kosten.

 ‘’Vroeger was E-Crane een van de weinige kraanbouwers die overslagkranen volgens het balansprincipe bouwde, maar er komen meer aanbieders.’’ Aan het woord is Bas Tolhuizen, International Sales Manager van E-Crane, die het succes toelicht. ‘’Er zijn meer bedrijven die gezien hebben dat die techniek zin heeft. Feitelijk is dat wel mooi, want je kunt het als een erkenning van deze techniek zien.’’

Volgens Tolhuizen zijn het vooral operationele kosten als energiekosten, onderhoudskosten en de lange levensduur van de kraan die leiden tot lage kosten per ton overgeslagen product. Het energieverbruik van een balanskraan bedraagt slechts 25% tot 50% van een traditionele overslagkraan, terwijl door de constructie als kraan en de mindere belasting van de componenten de levensduur wordt verlengd en de onderhoudskosten laag zijn.

Overslagkraan of Material Handler

We hebben het altijd over overslagmachines – Material Handlers – of overslagkranen, maar volgens Tolhuizen is er een wezenlijk verschil.

Tolhuizen: ‘’Als je een machine als kraan ontwerpt heb je te maken met andere normen. Vermoeiing van het materiaal moet worden meegenomen en de producent moet een minimale levensduurverwachting kunnen garanderen. Hijs- en hefvermogens moeten aan bepaalde criteria voldoen in verband met de veiligheid. Material Handlers zijn machines die zijn gebaseerd op de normen voor mobiele graafmachines – ISO 10567 en EN 474. Die hebben een beperkte heffunctie en kippen van de machine is een mogelijkheid. Je kunt zelfs op de punten van de rupsen gaan staan. De levensduur van een Material Handler is derhalve ook niet vergelijkbaar met die van een kraan. Wij bouwen kranen voor minimaal 40.000 draaiuren, terwijl dat bij een Material Handler die op de schrootwerf wordt toegepast totaal niet aan de orde is. Die draait 2000 uur per jaar en dat is redelijk goed voor een dergelijke toepassing.’’

De lange levensduur is haalbaar omdat componenten op die lange levensduur worden geselecteerd. Werkdrukken van hydrauliek blijven bijvoorbeeld beperkt tot 250 bar met een piekdruk van 275 bar, terwijl Material Handlers tot soms 380 bar gaan. Door dergelijke pompen op slechts 250 bar te gebruiken wordt de levensduur verlengd en neemt de betrouwbaarheid toe.

Energieverbruik

De balanskraan is zodanig geconstrueerd, dat elke opgenomen last altijd in evenwicht is met het contragewicht aan de andere zijde van de kraan. Daardoor is energie slechts nodig voor het in beweging brengen en het stoppen van de last. Tolhuizen: ‘’Bij een traditionele machine is het altijd nodig eerst de onbalanssituatie te overwinnen, wat veel energie kost. Die energie hebben wij niet nodig.

Door veel leveranciers worden tegenwoordig hybride aandrijvingen aangeboden, waarmee energie kan worden teruggewonnen. De energie die vrijkomt bij de daalbeweging wordt dan hydraulisch opgeslagen, wat je weer kunt gebruiken als hulp bij het heffen. De besparing van 20% die ermee wordt gerealiseerd moet je wel relateren aan het energieverbruik van een traditionele machine. Je gaat van 100% naar 80%. Maar vergelijk je het met een balansmachine, dan verbruik je nog steeds twee keer zoveel energie In concept blijft het een energetisch inefficiënt systeem.

Mobiel of stationair

Compleet aangesloten hydraulisch systeem voor functionele test van de kraan.
Compleet aangesloten hydraulisch systeem voor functionele test van de kraan.

E-Crane levert haar machines in mobiele uitvoering op rails, maar ook met rupsen, stationair of op ponton. En op normale onderwagen of voorzien van pylon.

Tolhuizen: ‘’Feitelijk maak je alleen een andere onderwagen. Voor onze machines maakt het niet uit, want die hebben allemaal een elektro-hydraulisch aandrijfsysteem. De voeding komt van de wal, maar als dat niet kan voorzien we de machine van een generatorset.

Wat we wel zien is dat de kraan, maar ook de Material Handler, een steeds grotere reach moet hebben. Tien jaar geleden was een bereik van 25 meter al veel, maar tegenwoordig gaat men al snel richting de 30 meter. Bij een stationaire opstelling kan je dan een groter oppervlak bestrijken, en met een mobiele oplossing zijn grotere schepen te laden en te lossen. Voor ons is dat niet bijzonder, want we leveren kranen tot een bereik van 48 meter. We hebben dit jaar een type geïntroduceerd met een bereik tot 31 meter.

In staalfabrieken zijn machines met een bereik van 40 meter niet ongebruikelijk. Vanaf één locatie kan je smeltkroezen dan eenvoudig voeden.’’  De kranen die E-Crane maakt zijn geschikt als havenkraan voor bulkgoederen, maar ze worden vooral ook gebruikt voor het verplaatsen van schroot. Overigens zit het verschil uitsluitend in de uitrusting, met andere woorden wat er aan de giek hangt. Standaard wordt een poliepgrijper gebruikt. Wordt een magneet gebruikt, dan heb je een andere optie nodig. E-Crane heeft een eigen rotator en kan een snelwisselsysteem leveren. De basisconstructie van de machine blijft echter identiek.

Optimalisatie en service

Volgens Tolhuizen wordt elke machine geoptimaliseerd voor de toepassing. Maar ook standaard worden optimalisaties doorgevoerd, qua constructie, componenten en besturingstechniek.

Tolhuizen: ‘’We halen meer data uit een machine, gewoon met een sim-kaart via het 3G of 4G netwerk. Daarmee kan je service op afstand leveren en een eenvoudige oplossing bieden in geval van storing. In sommige gevallen kunnen we zaken overbruggen, zodat de machine direct weer kan werken, waarna de noodzakelijke component iets later kunt installeren. In de meeste gevallen kunnen we binnen vier uur bij de gebruiker zijn als dat nodig is. Met de data kunnen we ook zien wat er allemaal is gebeurd: wat voor cycli er zijn gemaakt, de bedrijfslast, de bewegingen van de giek en het draaiwerk. Dat kunnen we beschikbaar stellen aan de klant. Dat kan voor visualisatie zijn, maar ook voor rapportage.’’

In Adegem is een magazijn beschikbaar waar alle onderdelen voor elke grootte van de kranen op voorraad ligt; van sensor tot draaikrans. Servicecenters zijn er tevens in Noord- en Zuid-Amerika en er wordt gewerkt aan een servicecenter in Azië.

Tolhuizen: ‘’Daarmee krijgen we een betere spreiding van de service en zitten we dichter bij onze machines. De grootste groeimarkten zijn Azië en Zuid-Amerika. In Zuid-Amerika zit de groei in de graanproductie, terwijl in Azië we een aanmerkelijke groei zien in de cementindustrie. Dat is een goede indicator voor aankomende groei in de rest, want als er cement nodig is, dan moet er worden gebouwd.’’

Functionele test

De staalconstructie wordt geproduceerd in Polen, maar de assemblage gebeurt in de fabriek in Adegem, België. Elke machine wordt compleet functioneel getest, maar fysieke opbouw is niet nodig. Alle hydrauliek wordt aangesloten om de functies van motoren, pompen en cilinders te kunnen controleren. Er wordt een compleet rapport gemaakt. Na de opbouw op locatie wordt de gehele testcyclus nogmaals uitgevoerd om na te gaan of alles nog steeds correct werkt.

Voor meer informatie: www.e-crane.com

rmb-nov-2016


 Bron: Recycling Magazine Benelux – 50e jaargang – november 2016 – nummer 7 – pagina 36-37

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Newsletter signup

Follow us

E‑Crane Worldwide

Koekoeklaan 53
9991 Adegem
Belgium

Contact us

T +32 9 378 04 44

info@e-crane.com

Bureau of International Recycling
The Institute of Scrap Recycling Industries, Inc. (ISRI)