New E-Crane™ Operational at Van Heyghen Recycling (Ghent, Belgium)

New E-Crane™ Operational at Van Heyghen Recycling (Ghent, Belgium)

Story not yet available in English

Nieuwe E-CraneT operationeel bij Van Heyghen Recycling (Gent)

Van Heyghen * jaren 80 * selectie E-Crane™ * 3d simulaties * levering/montage * inbedrijfname

De schrootindustrie is een zeer competitieve sector ! Een sector waarin de know-how van alle logistieke processen van doorslaggevend belang is om succesvol te zijn en te blijven. Het hoeft geen betoog dat het verhandelen en verwerken van schroot een zeer complex en specialistisch gebeuren is, waarbij de ingezette productiemiddelen met de grootste zorg moeten geselecteerd worden. De firma ‘Van Heyghen Recycling’ mag met recht en reden gerekend worden tot één van de leidinggevende bedrijven in België en deze Gentse schrootverwerker geniet dan ook grote bekendheid in binnen- en buitenland.

Pic0002kla
Pic0008kl
Pic0009kl2
Pic0003kl2

Van Heyghen had voor het voeden van de schrootschaar te Gent sinds midden de jaren 80 een evenwichtskraan in gebruik Het totaal aantal werkuren was gedurende de laatste 15 jaar opgelopen tot ruim veertig duizend (40.000). In het kader van een ambitieus investeringsprogramma werd besloten om deze kraan te vervangen door een nieuwe kraan.

Pic0006kl2 oude kraan

Bij de selectie van de onderwagen van de kraan werd na grondige studie gekozen voor een vaststaande kraan met groot werkbereik en dito hefcapaciteit. Hiermede werd afgestapt van het concept van de spoorgebonden uitvoering. Na veel wikken en wegen werd deze omvangrijke bestelling toevertrouwd aan de firma Doornbos (Mechelen). De firma Doornbos geniet in de Benelux een uitstekende reputatie als Komatsu-verdeler en als verdeler voor de E-CraneT produkten. Dit was het begin van een uitstekende en intense samenwerking tussen Van Heyghen Recycling (opdrachtgever) enerzijds en Doornbos (verdeler)/E-Crane International (producent) anderzijds.

Deze samenwerking tussen Van Heyghen en E-Crane International resulteerde in een prachtig eindresultaat. Een aantal nieuwe uitvoeringsdetails die alle produktieverhogend werken, werden succesvol geimplementeerd. Onder leiding van Dhr. Bernard Beyne (management Van Heyghen), Dhr. Ir. Luc Josson (projectcoordinator Van Heyghen) en Dhr. Peter Wyntin (produktie Van Heyghen) en in onderling overleg met de engineeringafdeling van E-Crane International, werden alle operationele aspecten van de kraan onder de loep genomen. Zo werden3-dimensionale simulaties uitgevoerd door E-Crane International (Adegem) en werd in samenspraak met de kraanoperatoren de inplanting van de kraan herzien. Dit resulteerde in een beter zicht in de schaarbak en in een veel betere bereikbaarheid van de uitwerpopening van de schrootschaar. Het bedieningsgemak werd dan weer sterk bevorderd door de ontwikkeling van een extra stijve onderwagenstructuur. Ook werden de steunvoeten voor deze grote kraan (180 ton eigengewicht) scharnierend opgehangen om de funderingswerken tot een uiterste minimum te beperken.

vanheyghen4small

 

 
vanheyghen1 250kl2

 

 

De levering van de kraan nam een aanvang net voor de Kerstdagen. Om de werkzaamheden van de schrootwerf minimaal te verstoren werd voor een zeer strak montageschema gekozen. Begin 2002 werd alles afgewerkt en dit overeenkomstig de opgemaakte planning. De firma Van Heyghen was ten zeerste te spreken van de professionele aanpak, de uitstekende samenwerking en afwerkingsgraad van de kraan. ‘Een sleutel-op-de-deur levering is geen loze kreet voor E-Crane Intenational en hun partners’, aldus Dhr. Wyntin.

Na de nodige instellingen (tuning), de keuring en de inbedrijfname werd ook nog eens de nodige tijd uitgetrokken voor de opleiding van de onderhoudstechniekers. Deze werden gedurende twee opeenvolgende dagen wegwijs gemaakt in de hydraulische en elektrische circuits. Deze opleiding was zeer praktisch opgevat wat de deelnemers ten zeerste aansprak.

Pic00010kl

 

 
Pic00011kl

 

 
 
Pic00018kl

Pic00019kl

 

 

Na de eerste uren ‘draaien’ met de kraan, reageerden de kraanmannen zeer verheugd over de fijne controleerbaarheid en hoge werksnelheden van de nieuwe elektrisch aangedreven E-CraneT. De kraan laat zich veel beter besturen dan verwacht met een uitstekende controleerbaarheid van alle bewegingen. Naast de zeer comfortabele kraancabine werd de proportionele aansturing van de zwenkbeweging bijzonder op prijs gesteld. Deze proportionele bediening laat nauwkeuriger en sneller werken toe.

De optimale inplanting van deze E-CraneT op de werf houdt rekening met een verbeterd zicht van de operators, het maximaal bestrijken van de opslagplaats en verhoging van de opslagcapaciteit en resulteert in een sterk verbeterd logistiek proces op en rond de schrootschaar bij Van Heyghen Recycling.

E-Crane International met zijn produktievestiging te Adegem (België) en Sprundel (Nederland) ontwerpt, bouwt, levert en monteert de E-CraneT produktlijn met hijscapaciteiten vanaf 5 tot 40 ton en een werkradius van 20 tot 45 meter. De E-CraneT produkten onderscheiden zich door hun klantgericht en flexibel ontwerp, hun robuuste en duurzame uitvoering en worden wereldwijd ondersteund door een uitstekende serviceorganisatie.

De belangrijkste kenmerken van de nieuwe E-CraneT voor Van Heyghen zijn:

  • Reikwijdte (vlucht) ……………………………………………………………………………….32 meter
  • Max. hefcapaciteit in grijperbedrijf ……………………………………………………………..10 ton
  • Stapelhoogte ……………………………………………………………………………………> 20 meter
  • Ooghoogte kraanman ………………………………………………………………………..14,5 meter
  • Totaal gewicht kraan ……………………………………………………………………………..180 ton
  • Geinstalleerd vermogen …………………………………………………………………………160 kW

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Newsletter signup

Follow us

E‑Crane Worldwide

Koekoeklaan 53
9991 Adegem
Belgium

Contact us

T +32 9 378 04 44

info@e-crane.com

Bureau of International Recycling
The Institute of Scrap Recycling Industries, Inc. (ISRI)