Indusign Office Successfully Moved

Indusign Offices Successfully Moved

Everybody seems to be really excited with the new offices, which are considerably better. “Even today we are still moving stuff from one office block to the other”. A few minor network problems were quickly solved.

Indusign kantoren succesvol verhuisd

Iedereen lijkt opgetogen met de nieuwe burelen, die praktischer zijn dan de vorige. “Zelfs vandaag zijn we nog bezig met materiaal te brengen van het ene gebouw naar het andere”. Enkele kleine netwerkproblemen werden snel opgelost.

 

Be social and share