“Grosch” for Companies from the President of the City of Głogów and the District Foreman /Grosze dla firm od prezydenta Głogowa i starosty

“Głogów ‘Grosch’ ”, awards for the recognition of companies, were awarded for the second time this year by the City of Głogów. This year, the jury of chose not only companies from Głogów, but also from the country side of the District of Głogów.

Businesses were honored by both the President of the City of Głogów, Rafael Rokaszewicz, and District Foreman, Jarosław Dudkowiak. The ceremony took place in the City Cultural Center and was attended by representatives of many companies, local government and parliament members Ewa Drozd and Grzegorz Napieralski.

“These awards are our tribute to the businesses who create new jobs and influence the commercial development of our region”, said President R. Rokaszewicz. “We want to give our thanks to them.”

“Głogów ‘Grosch ‘” were awarded by the jury composed of the following members: Rafael Rokaszewicz, Sławomir Majewski, Piotr Maniara, Tadeusz Kolańczyk, and Maciej Junke. In the category of, “New Investor”, the prize was awarded to Hurtap. In the category of “Recognized Local Company”, the award went to E-Towers Famaba. For “Most Socially Dedicated Company”, the award went to Euromaster Karbownik. Also, other distinguished companies from the whole District of Głogów were honored. Governors of the District of Głogów helped the District Foreman make the decisions. In the category “Companies from the Rural Areas”, Ceg-Rol was honored. Whereas in the category, “Company Which Best Utilizes Funds from the District Employment Agency”, the award was given to Zakład Handlowy “Stefan”. It is worth mentioning that the Głogów District Employment Agency has already awarded grants of as much as 20.000.000 PLN to over 1300 people to create new businesses..

“These awards are for companies who are committed to developing the city and the district”, said Foreman J. Dudkowiak. “There is always place for you and you can always count on our support.”

A special honorable mention was also given to the KGHM Polska Miedź Foundation. Last year, honorable mentions were also given to companies such as: Sitech, Top Poligrafia, Sobota, along with Bartłomiej Krężel and Andrzej Krzemień who were honored individually. Głogów “Grosch”  was were minted in the years 1505-1507 and were the first Polish coins which feature the date of minting. This was decided by the Głogów prince, and also by the Polish king, Zygmunt Jagiellończyk.

Source: Gazetalubuska.pl

______________________________________________________________________________________________

Po raz drugi zostały przyznane wyróżnienia dla przedsiębiorców “Głogowski grosz”. W tym roku kapituła wskazała nie tylko firmy z Głogowa, ale także te z terenów wiejskich powiatu.

Przedsiębiorców wspólnie wyróżnili prezydent miasta Rafael Rokaszewicz i starosta Jarosław Dudkowiak. Uroczystość odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury. Uczestniczyli niej przedstawiciele wielu firm, samorządowcy, a także parlamentarzyści Ewa Drozd i Grzegorz Napieralski. – Te wyróżnienia, to nasz ukłon w kierunku przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy, wpływają na rozwój gospodarczy naszego regionu – mówił prezydenta R. Rokaszewicz. – Chcemy im w ten sposób podziękować.

“Głogowskie gorsze” przyznała kapituła w składzie Rafael Rokaszewicz, Sławomir Majewski, Piotr Maniara, Tadeusz Kolańczyk, Maciej Junke. W kategorii “Nowy inwestor” Hurtap, “Uznana firma lokalna” E-Towers Famaba, “Firma zaangażowana społecznie” Euromaster Karbownik. Wyróżniono także firmy z terenu powiatu głogowskiego, w ich wskazaniu pomagali staroście wójtowie powiatu głogowskiego. W kategorii “Przedsiębiorstwo z terenów wiejskich” wyróżniono firmę Ceg-Rol, a w kategorii “Firma najlepiej wykorzystująca środki PUP” nagrodzona został Zakład Handlowy “Stefan” Elżbieta Porębska. Warto tu dodać, że głogowski PUP przyznał już dotacje 1.300 osobom tworzącym własne firmy, o łącznej wartości 20 mln zł.

Te nagrody są dla przedsiębiorców zaangażowanych w rozwój miasta i powiatu – mówił starosta J. Dudkowiak. – Jest zawsze dla was miejsce, i zawsze możecie liczyć na nasze wsparcie.

Wyróżnienie specjalne przyznano w tym roku Fundacji KGHM Polska Miedź. W ubiegłym roku wyróżniania takie przyznano firmom: Sitech, Top Poligrafia, Sobota, a indywidualnie nagrodzono Bartłomieja Krężela i Andrzeja Krzemienia. Grosz głogowski, to była pierwsza polska moneta, na której pojawiła się data bicia w mennicy, pochodzi z lat 1505-1507. Była to decyzja księcia głogowskiego, a później króla Polskie, Zygmunta Jagiellończyka.

Source: Gazetalubuska.pl

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Newsletter signup

Follow us

E‑Crane Worldwide

Koekoeklaan 53
9991 Adegem
Belgium

Contact us

T +32 9 378 04 44

info@e-crane.com

Bureau of International Recycling
The Institute of Scrap Recycling Industries, Inc. (ISRI)