Głogów “Grosch” Awarded for the Second Time/Grosze wręczone po raz drugi

President Rafael Rokaszewicz and District Foreman Jarosław Dudkowiak awarded the prestigiuos Business Award “Głogów ‘Grosch ‘”. This year, 5 companies received the prize.

In the category of New Investor, the prize was awarded to Hurtap. As a recognized local company, E-Towers Famaba won the award . In the category of the company most socially dedicated, “Grosch” was given to Euromaster Karbownik. These three prizes were awarded by the President.

The next two companies which received awards were Ceg-Rol Tomasz Kurosz, as Leader of Głogów Land, and the company “Stefan”, as business which best uses funds from the District Employment Agency. These two honorable mentions were given by the District Foreman.

A special award was also given to Foundation Polska Miedź.

It should be added that these prizes are very prestigious for businesses and are carefully considered.

Source: Miedziowe.pl

Article Polen
The winners of this year’s awards. (Photo: Mateusz Kowalski )

_______________________________________________________________________________
Prezydent Rafael Rokaszewicz i starosta Jarosław Dudkowiak wręczyli Nagrody Gospodarcze „Grosz Głogowski”. W tym roku uhonorowano pięć firm.

W kategorii nowy inwestor nagrodę otrzymała firma Hurtap. Jako uznana firma lokalna laur odebrała E-Towers Famaba. W kategorii firma zaangażowana społecznie Grosz otrzymał Euromaster Karbownik. Te trzy nagrody przyznał prezydent.

Dwie pozostałe firmy, które odebrały nagrody to: Ceg-Rol Tomasz Kurosz – jako Lider Ziemi Głogowskiej – oraz firma handlowa „Stefan” – jako podmiot najlepiej wykorzystujący środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy. te dwa wyróżnienia przyznał starosta.

Osobny laur trafił do Fundacji Polska Miedź.

Dodajmy, że nagrody mają wyłącznie charakter prestiżowy.

Laureaci tegorocznej nagrody. (Fot. Mateusz Kowalski)
Laureaci tegorocznej nagrody. (Fot. Mateusz Kowalski)

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Newsletter signup

Follow us

E‑Crane Worldwide

Koekoeklaan 53
9991 Adegem
Belgium

Contact us

T +32 9 378 04 44

info@e-crane.com

Bureau of International Recycling
The Institute of Scrap Recycling Industries, Inc. (ISRI)