Denolf Recycling in Brugse haven gecounterd door B-Cargo

Onlangs werd bij Denolf Recycling langs de Louis Coiseaukaai in Brugge, in de volksmond nog steeds gekend als de Brugse Scheepssloperij, een nieuwe verwerkings en havenkraan in gebruik genomen.

Eind vorig jaar kreeg Denolf Recycling, in Brugge goed voor de verwerking van zo’n 40.000 ton schroot per jaar, vanwege B-Cargo, de spoorvrachtafdeling van onze nationale spoorwegen, het bericht dat, gezien zij in de Brugse achterhaven nog de enige spoorklant waren, met ingang van 1 januari 2005 de tarieven voor het spoortransport drastisch omhoog zouden gaan.

De volledige kostprijs voor de bediening van de spooraansluiting tot op het nationale net, het onderhoud en de vernieuwing van de aansltuiging tot op het genoemde nationale net zouden voortaan volledig ten laste van de klant worden gelegd.

Klantvriendelijk?

Kraanman Jacques bakker van Denolf Recycling is maar wat fier op zijn nieuwe kraan. (Foto BP)
Kraanman Jacques bakker van Denolf Recycling is maar
wat fier op zijn nieuwe kraan. (Foto BP)

“Een klantvriendelijke aanpak is wel wat anders”, zo verduidelijkt Carine Willemijns van Denolf Recycling. “We stonden met onze rug tegen de muur. Het spoor was voor ons de allerbelangrijkste afvoermodus. Jaarlijks betrof dat zo’n 25.000 ton, zo’n 1.000 wagons naar onze hoofdzetel in Menen en nog eens 130 wagons rechtstreeks naar staalgieterijen.” “Afvoer per vrachtwagen zou betekenen dat er zo’n 1.400 extra zware vrachtwagens op de weg kwamen. Bovendien is het transport per vrachtwagen duur en zijn de winstmarges in de schroothandel zeer laag.”

Waar bleef Landuyt?

“Wij hebben in een schrijven dan nog beroep gedaan op de tussenkomst van Bruggeling Renaat Landuyt, federaal minister van Mobiliteit. U gelooft het niet, maar in een tijd waarin iedereen de mond vol heeft van modal shift, van de weg naar het spoor, heeft de bevoegde minister nog niet eens de moeite gedaan om op ons schrijven te reageren !”

“Burgemeester Patrick Moenaert van Brugge steunde ons wel en heeft concrete inspanningen gedaan via het Zeebrugse Havenbestuur, spijtig genoeg zonder de beslissing van B-Cargo te kunnen ombuigen.”

Binnenwater

In die situatie deed Denolf Recycling dan maar proeven voor de afvoer van schroot via de binnenwateren. De resultaten waren hier uitgesproken positief. Het bedrijf beschikte op haar vestiging in Brugge reeds over drie havenkranen, maar die waren verouderd en die worden hoofdzakelijk in de verwerking van schroot gebruikt.

“Een klantvriendelijke aanpak is wel wat anders…”

Twee kranen werden in Duitsland in Frankfurt gevonden. Ze werden tweedehands gekocht maar door de firma Indusign/E-Crane International Worldwide uit Adegem volledig gereviseerd. Een van de kranen werd in Brugge gemonteerd, de tweede blijft in Brugge niet-gemonteerd gestockeerd tot men er een definitieve bestemming aan geeft.

De nieuwe kraan loopt over een spoor van 500 meter over de belangrijkste plaatsen van het bedrijfsterrein gelegen langs een kaai van het Boudewijnkanaal. De kraandrijver bedient vanuit zijn cabine ook de Lindeman-snijmachine. Van de eerder opgestelde havenkranen worden er straks twee gesloopt. Maandelijks zal de afvoer nu gebeuren met drie tot vier binnenschepen die telkens zo’n 400 ton schroot zullen komen laden.

Galloo Recycling

Denolf Recycling behoort tot de Group Galloo Recycling uit Menen. Deze groepeert een twintigtal bedrijven met filialen in Vlaanderen, Wallonie en Noord-Frankrijk. Group Galloo Recycling behoort tot de belangrijkste recyclagebedrijven van ferro- en non-ferrometalen in West-Europa.
De groep heeft een industrieel verwerkingsproces uitgedacht om afgedankte consumptiegoederen (auto’s, bruin- en witgoed) en fabrieksschroot ecologisch te recycleren. Op jaarbasis verwerkt de Group Galloo Recycling zo’n een miljoen ferrometalen, zo’n 60.000 ton non-ferrometalen en ongeveer 20.000 ton plastiekafval.

Met wegvervoer zouden zo’n 1.400 extra zware vrachtwagens op de weg komen

De groep is ook koploper in de verwerking van plastiek en de auto-depollutie. Bij dit laatste worden van autowrakken alle milieubelastende componenten weggenomen vooraleer de wrakken worden verschroot. Transporteurs die in de Zeebrugse haven nieuwe wagens komen ophalen, brengen afgedankte wagens mee naar Brugge, waar ze bij Denolf Recycling worden verwerkt. In Brugge zijn er bij Denolf Recycling zeventien mensen direct tewerkgesteld.

Bron: BH Vrijdag 18 November 2005

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Newsletter signup

Follow us

E‑Crane Worldwide

Koekoeklaan 53
9991 Adegem
Belgium

Contact us

T +32 9 378 04 44

info@e-crane.com

Bureau of International Recycling
The Institute of Scrap Recycling Industries, Inc. (ISRI)