Newsflash from Mr. Sergey Semjonov (Megarex): Первый балансовый кран производства ‘E-Crane’ установлен в Прибалтике


Первый в странах Балтии кран производства бельгийской E-Crane передан стивидорной компании «КС Терминал» в Риге. Установка крана заняла 6 недель, включая монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение персонала. Процесс проведен на выделенной площадке и не повлиял на ежедневную работу терминала.

После официальной передачи, кран немедленно приступил к погрузке зерном океанского судна Arklow Spirit 35.000 (пункт назначения Оран, Алжир).

Запуск нового крана означает, что пропускная способность терминала значительно увеличилась и время обработки судов будет значительно сокращено, что делает терминал экономически более привлекательным для грузовладельцев.

«КС Терминал» – многоцелевой терминал. E-Crane будет использоваться для перегрузки различных навалочных грузов. Среди них круглый лес, деревянные пакеты, зерно, брикетированное железо, железная руда, и т.д.

источник: morvesti.ru

_________________________________________________________________________________

English translation:
The first E-Crane in the Baltics by Belgian manufacturing company E-Crane, is for the stevedoring company, “KS Terminal”, in Riga. The E-Crane was fully operational in six weeks, including installation, commissioning, and training of the staff. The entire installation process was carried out at the designated site, and did not affect the daily terminal operations.
After commissioning, the E-Crane immediately began loading grain into the ocean going vessel “Arklow Spirit” (35.000 dwt ) destined for Oran, Algeria. With the addition of the new E-Crane, the terminal capacity has increased significantly and the time it takes to process a single vessel has been greatly reduced, making the terminal more economically attractive for shippers.
“KS Terminal” is a multipurpose terminal. The E-Crane will be used for loading various bulk cargoes including round timber, wooden packages, grain, briquetted iron, iron ore, and more.
Source: morvesti.ru
Nederlandse vertaling:
Onlangs werd de eerste E-Crane opgebouwd bij “KS Terminals” in Riga in Letland.  De kraan werd volledig opgebouwd en opgeleverd in een zestal weken. Veel aandacht werd geschonken aan de opleiding van het personeel. De ganse opbouw werd gepland in overleg met de operationele diensten van de klant KST. Hierdoor werd de dagelijkse werking van de terminal niet of nauwelijks verstoord!
De eerste taak na de inbedrijfname voor deze indrukwekkende E-Crane was het laden van 35.000 ton graan in de ‘Arklow Spirit’ met eindbestemming Oran in Algerije. De nieuwe kraan zorgt naast een aanzienlijke verhoging van de laad- en loscapaciteit ook voor snellere ‘turn-around’-tijden van de schepen. Het behoeft geen verder betoog dat de terminal door de investering in een ‘E-Crane’-oplossing economisch aantrekkelijker geworden is voor expediteurs, bevrachters en rederijen.
De KST-terminal is een multifunctionele terminal en de kraan zal gebruikt worden om verschillende bulkmaterialen te behandelen. Hierbij wordt gedacht aan rondhout, graan, briketten, ijzer, ijzererts, en nog veel meer. Voor deze verschillende materialen werden ook verschillende grijpers door E-Crane geleverd.
Bron: morvesti.ru
 
 
 

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Newsletter signup

Follow us

E‑Crane Worldwide

Koekoeklaan 53
9991 Adegem
Belgium

Contact us

T +32 9 378 04 44

info@e-crane.com

Bureau of International Recycling
The Institute of Scrap Recycling Industries, Inc. (ISRI)