Blokkendam Maasvlakte 2 komt boven water

De eerste 40 meter van de nieuwe blokkendam, die Maasvlakte 2 beschermt tegen golfaanvallen, is boven water gekomen.

Drie weken geleden is een speciale kraan, de Blockbuster, gestart met de aanleg van deze golfbreker, die 50 meter uit de kust in zee komt te liggen.

(klik hier voor een printervriendelijke versie)

Begin volgend jaar moet de blokkendam klaar zijn, dan liggen 20.000 betonblokken uit de oude blokkendam van de Maasvlakte op hun nieuwe plek. Ook de aanlegwerkzaamheden van de kademuur liggen op schema. De diepzeekade en de barge/feederkade van RWG (Rotterdam World Gateway) worden dit jaar afgerond. Inmiddels wordt ook hard gewerkt aan de kades voor de nieuwe terminal van APM Terminals.

Het accent van het werk aan Maasvlakte 2 ligt nu op de bouw van de harde zeewering, de bouw van de kades voor de eerste containerterminals en de voorbereidingen voor de aanleg van infrastructuur als wegen, spoorwegen, kabels en leidingen.

Harde zeewering
Voor de harde zeewering heeft aannemerscombinatie PUMA samen met Havenbedrijf Rotterdam een innovatief ontwerp gemaakt dat bestaat uit een stenig duin en een blokkendam.

De kern van het stenig duin bestaat uit zand dat aan de buitenzijde wordt afgedekt met een dikke laag vuistdikke breuksteen, de zogenaamde ‘cobbles’ of keien. Het stenig duin krijgt een hoogte van NAP +14 meter.

Het ontwerp van de harde zeewering is de afgelopen jaren geoptimaliseerd en uitgebreid getest door schaalmodelonderzoek. De harde zeewering van Maasvlakte 2 is zo ontworpen dat deze een storm kan doorstaan die eens in de 10.000 jaar kan voorkomen. Aan de zeezijde van het stenig duin wordt in zee een blokkendam aangelegd tot een hoogte van ongeveer 3 meter boven NAP. Deze blokkendam zorgt dat de golven worden gebroken, zodat ze met minder kracht op het achterliggende stenig duin terechtkomen. Door deze constructie ontstaat achter de blokkendam een soort lagune die kansen biedt voor bijzondere flora en fauna.

Blockbuster
De aanleg van de harde zeewering start met de aanleg van het onderwatertalud. Sleephopperzuigers voeren hiervoor het zand aan. Vervolgens wordt een tijdelijke werkbaan aangelegd van cobbles en een bescherming van grotere breuksteen en betonblokken. Op de werkbaan doet de Blockbuster zijn unieke werk. Deze kraan is speciaal ontworpen voor de aanleg van de blokkendam. Vanaf de werkbaan plaatst de Blockbuster de 40 ton zware betonblokken in zee. Nadat de blokken onder en boven water zijn geplaatst, wordt de tijdelijke werkbaan weer opgebroken. Het vrijkomende steen wordt onder andere gebruikt voor de aanleg van het stenig duin.

De kraan maakt het mogelijk om vanaf het land te werken, waardoor PUMA in de uitvoering minder gevoelig is voor slecht weer. De Blockbuster beschikt over een uniek plaatsbepalingssysteem waarmee zowel onder als boven water de blokken op 15 centimeter nauwkeurig kunnen worden gepositioneerd. Die precisie is nodig om het geteste ontwerp nauwkeurig te kunnen bouwen. De Blockbuster heeft een eigen gewicht van zo’n 1200 ton, een contragewicht van 360 ton en rijdt op drie dubbele sets rupsonderstellen.

Klik hier voor het volledige artikel

Bron: http://www.schuttevaer.nl

logo Schuttevaer

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Newsletter signup

Follow us

E‑Crane Worldwide

Koekoeklaan 53
9991 Adegem
Belgium

Contact us

T +32 9 378 04 44

info@e-crane.com

Bureau of International Recycling
The Institute of Scrap Recycling Industries, Inc. (ISRI)